/ 0
60%
Table of contents

Document in text mode:

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi L, 2020/3, 460-478 Geliş Tarihi: 1.04.2020, Kabul Tarihi: 29.12.2020, Yayın Tarihi 30.12.2020 CC: BY-NC-ND 4.0 BERNİNİ’NİN “APOLLO VE DAPHNE” HEYKELİ Sebla ARIN ENSARİOĞLUa Öz Bu makalede Barok Sanatın öncü sanatçılarından Gian Lorenzo Bernini’nin “Apollo ve Daphne” heykeli incelenmektedir. Barok sanatın özgün nitelikleri ve biçimsel dilinin irdelenmesinin ardından, Barok heykel ve mimari arasındaki ilişki irdelenmiş, incelenen yapıtın heykeltıraşı olan Bernini hakkında bilgi verilmiş, başlıca yapıtları incelenmiştir. Makalenin devamında “Apollo ve Daphne” heykelinin mitolojik kökeni, yapım sürecinin nasıl şekillendiği, eserin biçimsel özellikleri ele alınmıştır. Son olarak yapıtın özgün nitelikleri değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Bernini, Apollo ve Daphne Heykeli, Barok sanat, mitoloji ve heykel.    “APOLLO AND DAPHNE” SCULPTURE BY BERNINI Abstract In this article, "Apollo and Daphne" sculpture by Gian Lorenzo Bernini, ...