/ 0
60%
Table of contents

Document in text mode:

Keng, N., A. Nuopponen & D. Rellstab (toim.) 2017. Ääniä, Röster,Voices, Stimmen. VAKKI-symposiumi XXXVII 9.10.2.2017.VAKKI Publications 8. Vaasa, (181192).181The Many Voices of Elsa and Anna:Introducing the Triangle of Aspects forAnimated Musical Film DubbingTim ReusEnglish StudiesUniversity of VaasaDe nagesynchroniseerde animatiemusical is wereldwijd een belangrijk mediagenre. Filmcritici prijzenvaak de muziek, het visuele spektakel, en natuurlijk de personages. Echter, er is weinig academischonderzoek gedaan naar het effect van nasynchronisatie op de ontwikkeling van personages(karakterisering) in dit soort films. Dit kan zijn omdat er voor het onderzoek op dit gebied een diepgaandekennis nodig is van verschillende velden, zoals vertaalwetenschappen, filmwetenschappen enmuziekwetenschappen. In dit artikel wordt een analytisch model geïntroduceerd, de triangle of aspects,waarin muzikale, visuele en verbale aspecten worden gecombineerd voor een systematische analyse vanalle elementen ...