/ 0
60%
Table of contents

Document in text mode:

KONSERVERINGSTEKNISKA STUDIERuronze öculptu.Its Making and UnmakingA Study of OutdoorBronze Sculpture ConservationBy Jan Gullman and Mille TörnblomIE ,4 *$■■'Md'mmVThe Central Board of National Antiquities and National Historical Museum) Digitalisering av redan tidigare utgivna vetenskapliga publikationerDessa fotografier är offentliggjorda vilket innebär att vi använder oss av en undantagsregel i 23 och 49 a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Undantaget innebär att offentliggjorda fotografier får återges digitalt i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som inte framställs i förvärvssyfte. Undantaget gäller fotografier med både kända och okända upphovsmän.Bilderna märks med ©. Det är upp till var och en att beakta eventuella upphovsrätter.SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARDRIKSANTIKVARIEÄMBETET BRONZE SCULPTURE - Its Making and Unmaking.