/ 0
60%
Table of contents

Document in text mode:

Maidaan Hain Hara Yeh Hain Cricket Lyrics - Awwal Number(1990)1https://bharatlyrics.com/maidaan-hain-hara-yeh-hain-cricket-lyrics/bharatlyrics.comMadan hain hara bhid se bharaKhel li jaldi yara, wicket hai khadeTayar hum khade,Khel suru hoga pone gyarahMadan hain hara bhid se bharaKhel li jaldi yara, wicket hai khadeTayar hum khade,Khel suru hoga pone gyarahYe hain cricket out, ye hain cricket outYe hain cricket out, ye hain cricket outKoi ran out hain koi not out haiKoi team se hi bahar becharaYe bol gumati hawa chumtiHuya lpw besaharaYe hain cricket sixerYe hain cricket boundaryYe hain cricket lpwYe hain cricket centuryDukali yaha to bamb par wahaBharatlyrics.comGend ki ajab chalbajiyaBhatarin kya jitna hai matchFildar ki dekho kalabajiyaMadan hai hara bhid se bharaKhel li jaldi yara, ye hain cricketYe hain cricket out,Ye hain cricket outYe hain cricket outAap hai jaha hunga main bhi wahaMadan mein milenge kahi,Kyu nahin kyu nahinnShok aur lgan ho toMumkin hain sab kuch yahinGale mei...